مترسک

 

مترسک
تو زندگیم موذی شـــدی

یه  مگس نشستی در پیچ و خمــم

از دل
آزاری دیگه بسه نکـــــــن

خسته
شد از وزوزت ذهن و تنم

***

راه
دوره این یکی بهانــــــه رو

گرمی
هوا دیگه اضافه شــــــــد

نمی
دونی فکر من داغون شــده

دل
وجان از موندنت کلافه شــد

***

خسته
ای برو آنسوی آسمـــــون

تویِ
زندگیم شدی افســـــانه ای

بس کن
آرامش بگیر از هر نفس

برو ول
کن واقعاً دیوانـــــه ای

***

یادتِ امضاء
نمودی برگ عشــــق

شکر
کردی با اشاره  اون خــدات

خاطرت
پیشم عزیزه گفتمــــت

حاضرم
بمیرم و صد جون فـدات

***

چی شده
بهونه کردی حرفِ دل

توی
جاده دست فرمونت بــده

بی جهت
کشیدی دل به حادثـه

یه
تریلی صد تنی جونــت زده

***

دوس
نداشتم ولی پوشیدم ســـیاه

از دست
سوت و بازیت داور شدم

همه در
میدونِ دفن لحظه هــات

زیر
خاک و رفتنت باور شــــدم

***

زیرِ سایه ی درختی گم شــــــــدم

باز شد
صندوق دل با خنده هــــات

بوی
زیبایِ تو رو حس کـــــرده ام

خیس
کرده گونه ام اشک چشات

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 27/05/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید