اشکِ شمع

 

دلم یک
عمری بی تابِ ، چو قایق های سر گردان

هجومِ
موج ها رگبار  ، و دلتنگی بدور از جـــان

***

صدای غرّش
دریا ، و زاری عادتش گشتـــه

یه شاخه
گل درونِ آب ، رنگی زینتش گشته

***

چه
دلواپس شده قلبم ، شب وروزم به یادت رفت

کنارِ
ساحلِ غمگین ، چو شن ها دل به بادت  رفت

***

تو
مهتابی تو شب تابی ، لبِ سرخت کمـانی ده

به صد
وصله ی قلبم را یه لحظه جان تکانی ده

***

تو
فرزانه تو دیوانه تو عشقِ آخرین خانـــه

تو
مرجانی تو دیوانی تو اشکِ شمع و پروانه

***

تکون
دادی در ودیوار ترک بر دل نشســتی زود

توسیراب
گشتی از خونش و شریانش نبستی زود

***

تو
محبوبی تو آشوبی دگرگون کردی آینـــــده

تو
وابسته تو دل خسته تنم می لرزه جانــــم ده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 04/12/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید