جای پای سرنوشت (تقدیم به دخترم عسل ثعلبی )

 

چی شده
داغونِ قلبم ، آسمونم کم ستــــــــاره

دوری
عسل چه دردی ، جان و دل شد پاره پاره

***

شبا تا سحر نخفتم ، به یاد شیرین زبونــــــــی

می
گفتی پدر کجایی ، می گیری از من نشونی

***

گفتی
بسترم یه هفته ، همه بابا ها رو دیدم

تو
نیومدی کنارم ، بی پدر رو من چشیدم

***

گفتی
قلبم درد داره ، دردشُ  خودم می دونــــم

چون که
قلبت غم کشیده ، دردی قلبت به جونم

***

گفتی
می خوام با تو باشم ، گفتم ای لاله دلم باز

پا شو
وقت دیدنی ها ، تو بیا پیشم سر آغـــــاز

***

می
دونم زندونی هستی  ، تو سلولِ انفرادی

وقتی
قد بالا کشیدی ، لب دریا، بامــــدادی

***

وقت دیدارم
که زوده ، قصه از دلها رها کـــن

با
تمامِ خستگی ها ، اشک و غم ها رو جدا کن

***

این
همه غصه کشیدن ، ابرو بارونِ بهــاری

صبر رو
با دل بریدن ، نورِ شمــعِ یادگاری

***

به
جایِ گریه و ناله ، شادی رو در دل رها کن

حیله و
مکرِ ستمگر ، با صبوری ها جدا کـــن

***

می رسه
وقت نهایی ، روزِ عیدِ جشن و شــادی

می
میره اون دلقکِ کر ، با یه نوکِ سر مدادی

***

دل به
عشقت زنده هستش ، او به امیدِ یه روزی

دکترم
میشه عسل رو ، در نجاتِ دل نســــوزی

***

بابا هم
رازِ تو بوده ، می دونه عصایِ پایــــــش

با
همین گریه و زاری ، تو گوشم مونده صدایش

***

ای
ماهی آزاد دریا ، تور زد دورت زمـــــونه

می
بُری با باله ی خود ، مویِ تورش عاشقونه

***

قلبِ
من در انتظارت ، گل به گلدونش وفا کــرد

گورها
از من چه دورن ،عشق ها در دل صفا کرد

***

من به
دیدارت نشستم ، جایِ پایِ سرنوشتم

پایِ
دیگه تکیه گاهت ، دیدنت رو دل نوشتم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)

25/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید