سکوت

در کنار دریای متلاطم دلم

در آرامشی غریب

در کنار تکه نخل پا افتاده

رو به آسمان دلتنگی

به یاد روز های گرم تاریکم

به یاد عذابهای دل نوایم

آینده های دور و نزدیک

بلم روزگارم را تکان دادم

سوار کشتی خاطراتم گشتم

به همه جا و تنها و با سکوت

به دیارهای لحظات عمر

به فردا های دور تر

و گشت های هم سفری

با سکوت و دل نگرانی

به ساحل وجودت پا نهادم

دریایت امواجش غران

و صداهایش بران

سخت دلی تو را دیدم

که به نزیف خون قلبم

نظاره گر است

و سرازیری آبراهش را

مسیری را واژگون کرده

و با بی خیالی

در نهر خون آویز دلم

خودت را خیساندی

و با اشکش

چه خوب شنا کردی

باشد که زندگی پایانی ندارد

و دنیایت یک روزه نیست

و آخرتی در پایان

که مظلومان در آن با عزت

و ظالمان در آن با ذلت

و عشق حقیقی بر تپه ی خوشحالی استوار است

 

جاسم ثعلبی 25/09/1390

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید