شهرِ غریب

 

تو
خودت می دونی، همیشهِ ، کارت اشتـباهِ

می
پیچی دلم رو، تو غم ها ، به خدا گنـــاهِ

اومدی
تو خونه، چه آروم ، دردتُ ندیـــدم

بی خبر
کشیدی، دلم رو ، آخرش بریــدم

***

تو
شادی و من غمخوار ، تو خوابی و من بیدار

بازیِ
سرنوشتم ، با دستِ خود نوشـــــــــتم

***

ببین
دلت رنگِ جدایی دارِ ، چه می کشم از دستت ای ســــــتارِ

من و
با نرخ کم آسون خریدی ، مگه بر چسبِ قیمت رو ندیدی

***

تمنّا
می کنم برگرد به خونه ،  صفای دل ببین چه
عاشقونــــــه

***

شرطِ
دیدارم بــــــــــدون ، نامه ی عشقم بخــــــــــــــــون

***

من و
می خونی ، میام به دیــــدارت

 چشم پوشی می کنی، با این کــارت

آواره
موندنم در اون شهر غــــریب

زیر
رگبار ستم خوردم فریـــــــب

***

دلم
آسایش نداشت ، در جوارت گل نکاشت

عاشقی
دیگه بسه ، همه درد و هوســــــــــه

***

میروم
از شهرتو  یه جـــــــایِ  دور

تا نخونم
حرفِ بی آهنــــگ و زور

ای خدا
دردم شده تو چــــــاهِ تنگ

خفه شد
گل نصیبم زیرِ سنـــــــگ

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 15/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید