دو بیتی راه دل

 

شنیدم راه دل راه خــــــــــــــــــــــدا را

غریب شهر ما نامش رضــــــــــــــــــا را

از این غربت به شاهان عدلش آموخت

به میهمانان خفا داده شــــــــــــــفا را

***

جفا کردی چرا یارم چقــــــــــدر زود

دلم پر آتش و قلبم پــــــــــر از دود

از آن روزی که تو رفتی همیـــــــشه

نه دریا خوش گذر کردم نه در درود

***

دلت آماده کن تا گل بچیــــــــند

هرم را ساختم تا دل بشــــــیند

چقدر ساده چقدر زیبا  چه لبریز

پلی را ساختم  تا غم ببیــــــند

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/11/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید