امام امد

امام آمد

امام امد .

امام بت شکن نالان به دیدار شما امد .

چو ابری خروشان امد.

چو رعد و کهکشان امد .

خوش آمد.

جای شوق است و در این ایام جوشنده.

سپید صبح شفق پران هراس از شیر غرنده.

امام امد .

نسیمی صبحگاه آمد.

رشیدی هوشیار آمد.

امام امد.

امام پیشوا امد.

به دیدار شهیدان به خون غلطان دشت امد .

گلستان وطن بیدار چون بوی حسین آمد.

هراسان از جهان آمد.

به سوی شهیدان آمد.

اماما ملت ایران به عهد خویشمی مانند.

چو طغیان می خروشد کفر ویران می کند ظالم.

عدالت در جهان از هستی سردار می خواند.

امام آمد.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید