تقلب

تقلب

تو سکوتِ روزِ سختِ امتحان

دلمُ شکستی با تقلّبــــــت

با نگاهم تو شدی برگِ خزان

دور شدی ازم با این تقرّبت

***

من و شرمنده نکن با اون چشات

خسته میشم از هوای بندگـیت

با نگاهت مُردم و زنده شــــدم

باختم بازیِ عشق و زندگیــت

***

مثلِ شمعِ نصفِ شب بیخود نسوز

دلمُ آتیش زدی به خاطــــــرت

خاک و خاکستر شدم تـو راه تو

گنبدِ عشقم سپیدِ دفتــــــرت

***

بی طمع بخند تو این فضای بـاز

به دلم بگو چقدر دوســــم داری

هواست باشه عزیـــزم از دروغ

پرِ صندوقِ دلـــم درد و زاری

***

برگه ی عشقت بده برو بمــــیر

تو جوابِ قلبمُ سیاه نکـــــــن

نمره هات سرخِ تو برگِ امتحان

زندگیم با گریه هات تباه نکن

***

می مونه سایه تو قلبم از زمــــان

وقتی از دوری تو دل می ســوزم

شکلِ ماهت نعشه زد وقت غروب

تار و خاکستر میشه شب و روزم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 01/03/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید