سرود عاشقان انقلاب

سرود عاشقان انقلاب

عاشقان انقلاب ، یاوران رهبریم

عطر ناب غنچه ها ، در فضای میهنیم

***

فرمانده فرمان بده ، مطیع او سر فرازم

در همه جای گیتی ، بر دشمنان می تازم

***

سرباز آماده هستم ، در صلح او جنگ دشمن

پاسدار پلیس وارتش، فدای عشق میهن

***

در کوه و دشت و صحرا ، رزمندگانِ غرّان

با توپ و تانک و ژ3 ، حافظ مرز ایران

***

ایمان ما به قرآن ، در جبهه می خروشیم

باکی نداریم از جنگ ، در عشق خود می جوشیم

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/07/1393

/ 0 نظر / 15 بازدید