جنگ طف از دیدگاه شاعر 14(شام غریبان و فرزندان دلیران)

میدان جولانگاه شده با کشتن سر دار را

جانان نوحه گاه شده با رفتن مختار را

 

اسب و سوار از همه جا می تازد و می سازد

حکم یزید با اسرا می سوزد و می بازد

 

نقش سر دار زمین بر روی نیزه شد نشان

از کربلا تا قصر ظلم بر تیزی کوه ها نهان

 

زینب وصیت داشته طبق همان شد رهنما

از سر برادر تا به ته جوییده حال اسراء

 

دوری راه ها و مسیر و پابرهنه در رهی

اطفال و زن ها و علیل کو مرحمی در خستگی

 

شب بین راه مانده عزاء با سر سردار امین

گریان و گشنه از بلا با قهر و جور ساکنین

 

بچه ها دست بندها کوبیده بر سر از عصا

ای زینبا گویی چه شد دل را بریدند از رها

 

بیتوته کرده لشکر پیروز مندان یزید

با زن و بچه و علیل بهروزی کرده این پلید

 

شام غریبان در ره تنهایی اهل حسین

خوابی ندارند هر گز و جویای رحم کافرین

 

یک طفل آبی خواسته آن یک وجوبی داشته

در یک طنابی بسته اند گویا قطاری ساخته

 

زینب گریبان و حزین بین جموع کفررا

یک پای در پیش علی یک پا دگر سر مُهر را

 

هر کس یه آهی داردش با زینبا گوید ندا

شلاق زنها کوفتند با این هوای بی صدا

 

شب ها به روی بوته ها خوابیده شن های رها

با ناله های بی صدا در خواب دیدن شد جفا

 

بچه به دنبال پدر مادر به دنبال ولی

دلها که خفته ظاهرش باطنش جویای علی

سر روی نیزه ناظر افعال و کردار مُهین

گر چه یکی زجری کشد سر نگه دارد کافرین

 

قصه ادامه دارد.

جنگ طف از دیدگاه شاعر15(اسرای کربلا در شام)

جاسم ثعلبی  14/09/1390

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید