سرود کتاب من

 

 

کتاب من چه    زیباست                   نوشته هایش پیداست

 

چقدر شکلش     قشنگه                  چه زیبا و خوشرنگه

 

صبح و عصر  می گوید                 قصه     های   پلنگه

 

او    یار   مشکل   گشا                  عزیز و دوستی  زیبا

 

دوستم عجب   مهمونه                  تو تاقچه مان می مونه

 

یادم     داده   که   بابا                  نان   آور      بچه ها

 

فهمیدم     که    مامانم                  حقی دارد    به   جانم

 

می گوید   از   عجایب                  کتابم     خیلی   جالب

 

از      خلقت      توانا                  کتاب  خوب   و   دانا

 

دسته به    دسته   پیدا                  هر جا نشسته ایم   ما

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
rira

زیبا بود و خواندنی [ماچ]