عقربی تو

عقربی تو

عقربی در روز روشن

نیش می زد دل گناهان

 

عندلیب عشق آید سوی یاران

از تو خواهد

کار تو

 

این ظالمانه

از پشت خنجر می زنی این هم بهانه

 

گو چرا این دل محروم  به آتش زده ای

وآنگهی با  تیر  نگاهت کشته ای

 

رسوا کنی  این  نوجوان تازه  غم  دنیا   چشیده

 

پس چه دیده

دیده ات مستش کشیده

حاضر است با روح پاکش

 

زیر پای تو بریزه

تو چه خواهی

ای که دیو این زمانه

 

ای ستمکار

ای آتش سوز نشانه

عقربی تو

من که هرگز ایمنی از تو ندارم

گر چه با من گرم باشی

سوی قبرستان نخواهم

سوی تاریکی پناهم

آن خدایم  او خدایم  در نگاهم

/ 1 نظر / 3 بازدید
rira

سلام چرا عقرب ؟ به هر حال زیبا خواندمت . با آرزوی بهترین ها [ماچ]