پلکِ چشمانت

 

برای دیدنِ قلبت ، دلم همرنگِ شبها رفـــت

رسیدم پایِ درمانت ، دلت در جایی تنها رفت

***

تو روی تخت خوابیدی ، و دل بالا سرت مهمون

دلم می بینه اشکاتُ ، شدی لیلی و دل مجنــــــون

***

همش تو خواب می نالی ، جهانی درد سر داری

دلم اشکِ دلت مالید ، تو از لمسش خبر داری؟

***

اتاقت سرد و یخ بسته ، دلم از برف اون لرزید

درو پنجره رو بستم ، تگرگ از آسمون بارید

***

تو می لرزی و از چشمات ، یه خطی اشک می ریزه

متکا خیسِ بارون شد ، دلت مایوس می خیـــــــــــــزه

***

طبیبِ لحظه ها گشتم ، دلم در بسترِ خوابت

ملافه رو  تنت کردم
، فدایِ عشقِ کم یابـــت

***

یه عکسِ بیخودی از دل ، کنارِ تاقچه دیدم

نوشتی ماهِ تابانم ، بی تو هر گز نخوابیـــدم

***

نوشتی دوستت دارم ، تو معبود دلم هستی

تمامِ خاطراتِ عشق ، تو صندوقِ دلم بستی

***

دلم لبریزِ دردی شد ، چه خوشحال اومده سویت

ز سهوِ دل کنارت رفت ، 
و دستی برد در مویت

***

تو در خوابت سفر کردی ، دلت در جایی مهمونه

دلم سر بارِ عشقت رفت ، دلت اصلاً نمی دونـــــــه

***

قسم خوردم به قلبِ تو 
، همیشه درد کش باشـــــــــم

شبی که دل گرفت از غم ، بیام پیشت که خوش باشم

***

تو سرمایِ زمستونی ، تنت خیسِ عرق گـــــردید

به این گرمایِ شور انگیز ، فضا بر دل صفا بارید

***

چشایِ قرمزت دیدم ، وفا باریده بر دریا

دلم پیشِ تو دیونه ، دلت رفته به کویِ ما

***

من و دیدی که دلتنگم ، کنارِ پلکِ چشمــــــانت

یه دسمالی به دس کردم ، کشیدم رو دل و جانت

***

بخواب ای راستین عاشق ، هوایِ دشمنان ســـــــنگِ

دلم بو کرده خوشبختی ، دو دل هم درد و هم رنگِ

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/08/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید