سیاست دل

 

همه جا
آتش و دود ، همه جا خون و غبــار

همه جا
جنگ و ستیز ، درد و غم در کارزار

***

شهرها
ویران شده ، مرد و زن آواره انـد

توی این
سرما و برف ، عاقلان دیوانه اند

***

بچّه و
پیر و فقیر ، طعمه ی مرگی شدند

طمعکارانِ
زمان ، سخت دلسنگی شدنـد

***

همه جا آتش
و دود ، همه جا خون و دمار

همه جا
جنگ و ستیز ، جملگی در کارزار

***

مهدیا
مهرت کجاست ، یا علی جودت کجاست

مادران
غم دیده اند ، تشنه ی عشق و وفاسـت

***

دین یک
بازی شده ، بخشش آوازی شده

چشم ها
در انتظار ، جوشش آغازی شده

***

همه جا
آتش و دود ، همه جا خون و دمار

همه جا
جنگ و ستیز ، جملگی در کارزار

***

اسلام
شاخه شاخه شد ، دربار جنگش آفرید

توحید
رقصیده به دل ، ذلتِ غربی ها چشـید

***

الاتّحاد
از آسمان ، باریده شد در دین ما

از آدم و
حوا شنید ، تا مرسلِ شیرین ما

***

از سیاست
دل گذر کن ، وقتِ باریدنِ بــــاران

سیراب کن
کویرِ خشکم ،  باز کن درهای زندان

***

زندگی
دنیای ما نیست ، آخرت محصولِ کشتم

چشم بستم
از عداوت ، با صفا پندی نوشتـم

***

همه جا
آتش و دود ، همه جا خون و دمار

همه جا
جنگ و ستیز ، جملگی در کارزار

***

دل نما
کن در دلستان ، باغِ زیبای وجــــودت

زاده ی محرابِ
عشقی ، گل فنا شد در نبودت

***

این جهان
تشنه ی مهری، جود در قلبت نشسته

دل تکانی
کن به یاری ، راه تو در دل نبســـته

***

این جهان مشتاق فریاد ، با کلام زیبنده جان ده

دور کن
دسبند قهرت ، عاطفه در دل نشـان ده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 05/11/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید