دو بیتی عاشقانه

 

گلم  در بند زندانت نبودم

هزاران شعر از اشکت سرودم

تو می نالی و من دیوار نا له

هنوز از تیغ خونبارت کبودم

***

خدا حافظ خدا پشت و پناهت

دلم زخمی شد از تیر نگاهت

نمی خواهم بمیرم در کمینگاه

احاطه کرده دل ابر سیاهت

***

بدون تو دلم آزاد آزاد

به شهر عشق جویای سفر یاد

پناهم شد فضای پر ستاره

نه غمیاد و نه بیداد و نه فریاد

***

دل و جانم فدای آن حسین است

مطیعم از ندای آن حسین است

تو بیچاره نشو مانند بیجان

زمین وآسمان جای حسین است

***

خریدارم بگو دل می ستایم

فروشی هست جویا می نمایم

طلا کارت اگر بر سکه حک شد

طلای ناب را من می ربایم

***

دلم نوشیده آب از جنس شیشه

مصفا کرده آه از کنج ریشه

چه خدمت ها نموده در گلستان

همه شاداب و من مصلوب تیشه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/08/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید