عید آمد : سه هرمی مختلف القافیه

 

عید آمد

دید و بازدید آمد

شبانگاهان یادی از شهید آمد

بدوش ای یار در دیدار بازار خرید آمد

بهاری شاد رنگِ باد شهر آباد چون عید سعید آمد

بیا دیدار

جایت در دلم ای یار

کتاب عشق من جوشیده چون دریاست بی آزار

تو شهرم قصّه می خواند شقایق ها کنارش بی صدا آوا ر

درخت نخل بیدار است و کارون می خروشد ظلم بپوشان رازم ای دلدار

چرا غمگین

بچش این زندگی شیرین

اگردلبستگی داری به آمواج شب آیین

تو این بازی و گل کاری نمی شد بارتو سنگین

درودت باد خویشان شاد عشق آزاد بخور از سفره ی رنگین

***

ابداعی جدید در قالب هرمی از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/12/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید