دو بیتی های باد برده

 

وطن گلگون نما کرد شیر شیران

سپاهی ساخت سرداران میدان

ولایت سر بلند چون برج میلاد

احاطه کرده دنیا عشقّ ایران

***

خروشان بی گمان نصفِ جهانم

گلستان ریشه زد در آسمانم

منم دریا منم باران منم عشق

منم در کوه دردت دیدبانم

***

تو می سازی و من می سوزم از درد

تو می نازی و من در کلبه ای سرد

عدالت نیست در قانون قلبت

ستمگر با تو ام بر پا عقب گرد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/11/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید