دو بیتی آشکار

 

فغان آتش نشان باریده بر دل

سه نخ بغض زمان پیچیده بر دل

کجایید ای طرفداران قلبم

چو کوهی دیدبان خوابیده بر دل

***

آخرین بیت شاعر عرب زبان اهوازی  ملا فاضل سکرانی رحمه الله

(عسر سیری ابرکب شعری و لا احدای

واحس اگضی ابظهر سبتی و لا احدای

ابات اتحلم ابموتی ولا احدای

الحلم ما هو حلم بل علم لیه)

معنی:

قلم در سیر خو پوسیده امروز

سفر پیش خدا جوییده امروز

دلم در خواب دیده کوچ خود را

حقیقت بر رخم تابیده امروز

***

دلم در آب تاری شد گرفتار

حقیقت در جهان پوسیده انگار

نمی دانم صراط عشق دیرین

نه دل دارم نه وقت دید دلدار

***

فغان دلبستگان را بی وفا کرد

خدا درد زمان بر من رها کرد

منم ماندم و تاج صبر و بخشش

جهان آزادگان را بینوا کرد

***

به هر جا می روم آزردم جانی

دلم گم کرده راه زندگانی

کجایی ای چراغ دلفروزم

زهر شعرم شدی تو دیدبانی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/10/1392

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید