شاعر و عاشق

 

 

در  بهشت  دلبران   گشتم    فرود

 

فکر کردم عاشقی  چون من نبود

 

 

لیک در هر جا و کویش گشته ام

 

با غزل خوا نان   پیمان  بسته ام

 

 

ناگهان       یک  شبحی  دیدم    کنار

 

توی یک باغچه ای خفته همچو سار

 

 

جسم ژولیده و نازک استخوان

 

چشم   بالیده    به  دیدار رمان

 

 

در کنارش جای  بگرفتم  زمین

 

گفته هایش ثبت کردم اینچنین

 

 

گفتم از درت  بگو ای   قهرمان

 

تا سرایم غم و اشک  عاشقان

 

 

گفت دلگیرم و دلسیر از جهان

 

دلم مایوس  شد از مهر  زمان

 

 

هیچ سودی لذّت از   اشکم  نبود

 

جزء همین اه ها و بدبختی گشود

 

 

گشتم و در هر کجا رفتم غریب

 

پیش دلداده و نیکان  بی نصیب

 

 

از همه خسته و از جانم   چنین

 

سوی قبرستان پناهم کو معین

 

 

خواب خوش هر گز ندارم سرورم

 

از این خیانت پیر شد موی  سرم

 

 

قلبم از درد و الم   بیمار  شد

 

ساختم با هر نگاهش زار شد

 

 

کوفتم سر را به دیواری چنین

 

شاید آن آبش ببارد  رو   زمین

 

 

چشم می بیند عجایب خفته  را

 

دل به دیده باز می گردد     رها

 

 

باز گر می خواستی گویم سخن

 

دل ندارم سوخت از درد    و محن

 

 

آه کشیدم از غم و قصه چو این

 

صد تگرگ آمد و کوبید این زمین

 

 

فکر کردم همچو من      شیدا نبود

 

یک قطره در دریای این عاشق نبود

 

 

درس عبرت  را از او  دریافتم

 

جام  عشقم  را بدو  پرداختم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید