کمکم کن

 

دور نشو
ازم عزیزم ، غرورِ دلم شکســــــــتی

تو همون عصای
پیری ، روی خاطرم نشستـــی

***

گلمُ به
انتظارِ ، ریزشِ بارون اشکــــــــــــت

تو کویرِ
خشک و تشنم، آبشُ پس داده مشکت

***

کمکم کن
جسم و جونم ، زیرِ رگبارِ گلولـه

کمکم کن
کمکم کن ، شاهِ مرگِ من عجوله

***

صدامُ
دریا شنیده ، تو غروبِ دلربایی

تو نگو
باور نکردم ، راهِ عشقِ بینوایی

***

تو بیا
آهسته پیشم ، دردِ دنیامُ می بینــی

با طلوعِ
قرصِ ماهت ، میمونی اون نازنینی

***

کمکم کن
کمکم کن ، غرقم و دستم بگیــر

کمکم کن
کمکم کن ، پس نگو که دیرِ دیر

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 16/01/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید