بی وفا نباش

 

با تو هستم

ای سرسره ی آلوده به زخم دلم

قطره های باران

نم نم های شبنم سرد

اشک دیده های توست

و لکه های  ابر در آسمان

اثر جای پای دلتنگی های من است

پس بنگر

بازگشت من و تو

به آغوش دریای نامتناهی آرزوهاست

که در شب رویاها خواب آن را

هم ندیده ایم

بی وفا نشو

تا کامیاب شوی

جاسم ثعلبی (حسّانی) 23/01/1393

/ 0 نظر / 2 بازدید