غزلِ عروجِ قلب ها (رمضان)

غزلِ عروجِ قلب ها (رمضان)

امشب خروسم  در سحر آواز می خـواند

امشب دلم در این سفر دلساز می خواند

ماهِ طلوعِ ابروان و  چشمِ   مهتـــاب

امشب مزاجِ عاشقان دلناز می خواند

دریای صبرم غوطه ور در مسـت روزه

امشب فرشته در فضا پرواز می خواند

خوش گشته  محراب دلم در لیلة القدر

امشب دعای مومنان تک راز می خواند

با این ظهورش عابدان مسجد نما شــد

امشب نظامِ حکمتش سرباز می خواند

مردابِ کم آبِ دلم گویا  که جوشیــــد

این سبزه زار بی قفس صد غاز می خواند

با ختم قرآنِ  خدا ظلمت فنا شـــــــد

امشب دعای قلب و دل نوساز می خواند

اشکِ عبادت ذوب کرده خاطراتــش

امشب عروجِ قلب ها طنّاز می خواند

شعبان ماهِ خوش خبر بارش سبک کرد

امشب طبیبِ  روح و تن هر ساز می خواند

رمضان یا ساقی العطاشا وقتِ  الافـــطار

اهلا و سهلا مرحبا اهواز می خــــواند

جاسم ثعلبی (حسّانی) 26/04/1392

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید