دل درد

دل درد
ای حیا
به آفتاب بگو
چادر سر کند
در فضای باز غنچه ها
سروها و کاج ها
خجالت زده می شوند
در فصلِ بهار
بیندیش در تاجِ گل ها
تا چتر دل آب نشود
و آرامش ببخش
بید های احساسات
تا قلب در تپشِ فراق نسوزد
جاسم ثعلبی (حسّانی) 28/07/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید