نرو امشب

 

 کنار من بمون امشب ، دلم بی تو پریشــونِ

یه لحظه پیشِ قلبم باش  ، نرو از غصّه داغونِ

***

همش فریادِ بدبختی ، همش بیداد، همش غمگـین

همش در فکر فردایم ، یه دردی واسه من سنگین

***

دلم شور می زنه امّا ، نمای خونه می ریــزه

فنا می شی ولی بازم ، به یادت دل سحر خیزه

***

مسیر بی هدف رفتی ، نشستی مرزِ خود خواهی

پشیمونی از این دوری ، اسیرِ مرگ و گمراهی

***

چرا طبل لبم امروز ، صداش آهسته می خونــه

سه تا بخیه براش کم بود ، تو دل زخمش فراوونه

***

تو دریایت دلم غرقِ ، نمی خوام زنده می مونم

بدونِ تو دلم تنگِ ، تو موجت مست و داغونـم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/11/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید