سفر به لواسان

دل آرامم و خوشحالم ، سفر سوی لواسانم

درون پیچ راه هایش ، سفر چسبیده در جانم

همش شادی همش شاداب ، در بحر طبیعت را

چو بیمارم و در بستر ، و دکتر گشت درمانم

درون کوچه های آن ، صفا باران و برفش را

سپیدی روی زیبایش ، ترانه خواند دیوانم

بیا ای دل تماشا کن ، سفر در دشت و کوه هایش

چو آهو در قفس مانده ، و زندانبان ایوانم

بپیما پیچ و خم هایش ، ببین سرخی گیلاسش

زسرمای زمستانی ، چو مرغ بی نوا خوانم

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/01/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید