می ترسم


 

از
اون روزی که تو رفتی ، دلم با غصّه دلگیـره

و می
ترسم گلم امشب ، تو گلدون تو می میره

***

دلم خوش با خدایی تو ، خدا از بــــــاورت دوره

چشات
می لرزه بی طاقت ، می دونم چشمِ تو شوره

***

از
اون روزی که تو رفتی ، دلم تنهای تنها شــد

تو
شهرِ خالی ازعشقت ، گلم دربست بی جا شد

***

نگفتی
شورشِ قلبت ، چرا عکسِ دلم کنــده

بها
دادی دلم با تو ، که عشق و عاشقی چنده

***

از
اون روزی که تو رفتی ، هوای خونه دودی شد

عطش
بر لبِ من مونده ، به یاد تو یه رودی شد

***

نمی
مونم دلم تنگه ، تو شهر غربــــت و دوره

نمی
خوام زندگی سخته ، تو شهرت رفتنم زوره

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید