دردِ تیمی


ی

چرا
دلگیری از دنـــــــــیا ، چرا اشکِ تو می باره

رو
گونه هات یه کوهی غم ، نشسته بر پـــلِ داره

***

چرا
رنگِ لــــبات زرده ، چرا پس دادی صـــبرت رو

کمر خم
کردی از دردت ، چرا می کندی قــبرت رو

***

مگه از
زندگی سیــری ، دلت بیزاره و تنهـــا

بگو ! مهرِ پدر
رفتـــه ، شد ی آواره و بی جـا

***

یتیمی دردِ سختی
هست ، پیامبر راهُ طی کـرده

یه عمری گشته
آواره ، همش با نالـه و درده

***

نمی تونم برم
جـــــایی ، تو معصومیّتت گیــرم

به اشکاتُ دلم
کشتی ، دارم از غصه می میرم

***

بخون با من یه
آهنگــی ، فراموش کن عذابت رو

توکّل بر خدا
کافی ، بکن درد از نقابـــــت رو

***

بلند شو بس کن
از گریـه ، رسیده وقتِ بیـداری

برو تا زنده ای
جانم ، نده فرصت به بیمــــاری

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 10/02/1392

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید