رباعیات حسّانی 1

 

دلم در
تورِ صیّادی گرفتـــــار

چو ماهی
در گل و بادی گرفتار

زمانه
خشک کرده آبراهـــش

همش در
بند فریادی گرفتـار

***

دلم در
آسمان پرواز کــــــرده

زمانه
دردِ دل بی راز کـــــرده

چو دود
آوازه خواند گریه هایـم

تبش
صندوقِ دل را باز کـرده

***

دلم تکیه
نموده بر درخـــــــتی

همش جان
کندنی دارد به سختی

کنارش
بلبل و گل آرمــــــیده

خوشی هر
گز ندیده پای بخـتی

***

دلم تا
نصفِ شب بیداره امروز

سفر کرده
کجا غمخوارم امروز

به
بدبختی کشیده قلبِ زارم

دل و جان
و تنم آواره امروز

***

دلم
دیوارِ هر عشقی بنا کـــرد

تو شهرِ
عاشقان برجی نما کرد

زدم
بالای میلاد آشیانـــــه

تعجّب
کرد میلاد و عزا کرد

***

دلم
فرمانِ هر ظالم ندیـــده

دلم اشکِ
شقایق را خریــده

دلم
فریادِ دردِ مستمنــدان

ازیرا
رنگِ هر آهی چشیده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 14/11/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید