آ آه یبویه /بابای من

                                            

  الدهر ظالم غفل   جانه   و  شتنه                 

او حرگ بیت الملفینه   و  شتنه

 نبت رمحه ابچله او مرمر و شتنه               

او بگینه اخلاف عینک بل اذیه

 

آه یبویه ویلاه ذیچ امحبتک     ویلاه یا    ملگاتک

 

نتمنه دارک بلگلب یا هل گلب چاوینهن ضحچاتک

 

خالی بگت دار العزاء بس  بل   صور   شوفاتک

 

الیذکر   حبیبه  ابهل   وکت   یتحیر  ابگعداتک

 

چلمه   ولو  تنطق  سهل   احجارات   مفتراتک

 

انحب او بس حادی الضعن

و اضغط علی احلامی الگبل ایراونی بس نظراتک

 

انهت ابنهته ابکل جهد

 

امچفن یبویه او بل گبر

 

 ا بصخر او حجر و اترابه

 

رادت الخالق من یحب عبده یطع بسماتک

 

ویلاه یا وملگاتک      ویلاه یا ضحچاتک

   

ویلاه یا گعداتک       ویلاه یا نظراتک

 

آیبویه        آیبویه 

        

  والحسف مرمرنی ترا

   

 ماوفیت کل ما فاتک

 

مندوم واعذرنی ترا ما ناسی احچایاتک

 

انت العزیز البلگلب مدفونه تعلیماتک

 

سامحنی وکت الموزمه لو قصرت

 

منک یبویه  کل    کراهه  ماشفت

انته  الاستاد   ابمکتبک   اتعلمت

 

ما شفت بل عالم ابد من هل فکروالایثار

 

یشهد لک الفلم الذی باقی الک بل تذکار

 

موانه احبک یا بدر  کل الربع تفدالک

 

ویلاه یا ملگاتک ویلاه یا ضحچاتک

 

معنی شعر فوق :طبق در خواست بعضی از دوستان این شعر عربی از سروده این جانب با نام (آه بابای) خوبم به همه بابا دوستان تقدیم می نمایم.

اه بابا جونم اخ بابای خوبم

زمانه بی وعده امد و تار و مارمان کرد

دار و ندارمان را متلاشی

نیزه کراهتش را در کلیه هایم نشانه داد

بابای خوبم بدون شما زندگی بیهوده است

اه بابای خوبم هیچ مهری چو مهرت ندیده ام

آن روی خندان و خوشامد گویی تان

ارزوی کلبه ی دلت کردم

و چند لحظه ای در کنارت بشینم

مرا بخندون

لیکن خانه از وجودت خالی شده

فقط تصویرت در ان اویخته  ای جان جانان

تو الگوی عشق عاشقان شدی

تو الگوی جان باختگانی ای عزیز

یک کلمه بگو چرا این همه سکوت

صدایم گرفته شد دور قبرت سنگ اویخته است

ناله زیادی نموده ام

هیچکس صدایم را نشنید

به ذهنم فشار اورده ام

تا شاید صحنه ای از گذشته را تصور نمایم

اه از ته دل می گویم

در کفنی  در درون قبری   با سنگ و خاک واین دنیای بی وفا

خواسته ی ان خالق است

اگر کسی بطلبد

به خاطر مهرورزیت تو را خواند

اه ان خوشامدگوییت       اه ان خنده هایت

اه ان نشستن و داستان گوییت

و اه ان نگاه مهربانه بودنت

اه بابایم   اه بابایم

پشیمانی خیلی ازارم داده

به وعدهایی که گفتی  و وفا نکردم

خیلی پشیمانم مرا ببخشای

پند های شما هنوز در خاطرم هست

فراموش نکرده ام

تو از همه عزیز تری و در دلم جای داری

مرا ببخش وقت جان کندنت و کوچ کردنت

اگر مقصر بودم

ای بابای خوبم ازت هیچ کراهتی در عمرم ندیدم

ای استاد از مکتبت خیلی چیزها اموختم

ایثار و فکرت در جهان همانند نداره

شاهدش فیلمی (بلمی به سوی ساحل) که از خودت به یادگار گذاشته ای

فقط من خاطر خواهتو نیستم ای ماه نو

دوستان جان فدا

اه به ان خوشامدگویی     اه به ان خنده های زیبایت

 

دوستان عزیز: ببخشید ناراحتتان کردم اما حق بدید بابای منه انشا ال...به اندازه ناراحتی شما خداوند خوشی را بهتون هدیه بده همین حالا  با تشکر از همه دوستان

جاسم ثعلبی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید