ای جنگجو

 

وقت را به خواب شب موکول نکن

زود می گذرد

در چرخش ثانیه های زمان

یک غمزه ی آن

برابر یک روز آفتابی

پس بیدار بمان

همانا که  خواب همیشگی

با کالسکه ی بهار انتظار

در یک قدمی شماست

زکات روزه ی خواب را پرداخت کن

قبل از واژگون شدن قطار عمرت

جاسم ثعلبی (حسّانی) 07/02/1393

/ 0 نظر / 15 بازدید