چراغِ بختم

 

چراغِ بختم

دلم می گیره از بارون ، و از ابرای ســـــر کاری

نه اون بارون نه اون ابرا ، از اون غم های تکراری

***

قفس مشتاقِ دیدارم ، و من با اون شدم همـدم

کنار میله های سخت ، تن و جونم شدن محرم

***

پر و بالم شکستی تو ، با اون حرفای ناجــوری

یه دریا موج غم دارم ، و قلبم مست دلشوری

***

چرا دلگیرم از دنیا ، چراغِ بختِ من خامـــوش

چشام از غصه داغونِ ، و قلبم در تنم بی هوش

***

منم مردم تنم زنده ، یه سایه در فضای بــاز

نمی دونم که کی هستم ، نتی بی مزه در آواز

***

برا رفتن سر نوبت ، نشستم عاجـــــز از دردم

با این پروازِ کم جونم ، یه عمری خیلی دلسردم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/09/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید