دو بیتی : دلم بیدار

 

بخوان قرآن به احکامش عمل کن

کلامت با نشانی مســــتدل کن

فقط روخوانی کردن بی ثمر هست

تو تنهایی کلام حق بغل کن

***

نگو تنها شدم هیچکس ندارم

احاطه کرده جان پروردگارم

بگو دردت شبانه یا سحر خیز

خدا از خلق تو من بی قرارم

***

دلم پر خون و تو درشادی پرواز

دلم بیدار و تو هم خوابی در ناز

سعادت دور شد از زندگانی

جهان کوبیده دل بی درد و آواز

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/11/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید