رنین الساعه /تِک تِک ساعت (فارسی و عربی)

 

احس اتصوّرک ویای ، ولا غمّض جفن عینی

سهرت ابذکریاتک دوم ، او ضحکاتک تاذینی

***

صوت الشارع الفرحان ،  او رنین الساعه سکّرنی

وفر والدنیا تمطر خیر ، الطاعة ربّی ذکرنی

***

ارید اقسم و اعذب الروح ، الحد الان احبّنک

الالم ینزل علیّ الوان ، یمحبس بیدی اضمّنک

***

تعبیت اعلی درب الشوق ، بیتی امحزن الامی

القلم خاف الفتن لحظات ، ما غنّالی بنغامی

***

شبعت امن العمر والنوح ، غرگ قلبی اببحر قاسی

تخیّل لی اموت الیوم ، انحبس فکری ابوهواسی

***

معنی:

چشام بی وقفه بیدارن ، تو رو هر لحظه می بینن

همش با خاطراتِ تو ، کتابِ قصّه می چـــینن

***

توگوشم بوقِ ماشین ها ، تو ذهنم تِک تِک ساعت

اذان از آسمون تابید ، به روی سُک سُکِ طاعت

***

قسم خوردم به تنهایی م ،  هنوزم عاشقت هستم

با این دردای ناجوری ،  تو حلقه موندی در دستم

***

تو این موجِ گرفتاری م ، فضای خونه داغونه

قلم از حسِ من ترسید  ،  غزل واسم نمی خونه

***

چرا از زندگی سیرم ، چرا غرقم تو احساســم

شب و روزام خیالی تار ، همش داغونِ وسواسم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید