قایق آب برده


 

دلم
لبریزِ قهرِ دوستانــــــــــی

به تن
پوشیده عشقِ مهربانـــــی

گلِ
خندان شدم در خشک رودی

چو کشتی
مانده ام بی بادبانـــی

***

دلم بی تابِ
دردِ روزگـــــاری

زمانی
آرزو کردم ســــــواری

مرا با
اسبِ لنگان حجله بردنـد

گل وسنگ
و مزارم در کناری

***

دلم
پوسیده از ناله ی مرغان

کنارِ
ساحلِ دریایِ جوشـــان

هوا ابری
و قایق آب بـــرده

شناور شد
تنم با قهرِ طوفان

***

دلم
محتاجِ خوابِ مردگانی

نمی کاهد
تنی از این جهانی

خدایا
ماندنم سودی ندارد

اگر از
دست دادم دیدگانی

***

دلم با
رعد هم پیمان گشـــــته

شکست آن
قایقم در گل نشسته

هزار
نجار اگر صد میخ کوبــند

سر سوراخ
یک سوزن نبســـته

***

دلم
مانندِ آتش جوش کـــرده

هزار غصه
و غم را نوش کرده

نمی ارزد
بماند لحظه ای شـاد

تنم خاکِ
لحد آغوش کــرده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 13/11/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید