لقمانِ عشق

لقمانِ عشق
ای پرستوی نغمه خوان
کوچ کن
به فضای تنگِ دلم
سال هاست
در آغوشِ تنهایی مانده
از درد و هجران
پناهگاهی است
در سکوت مطلق
و تاریکی اتاق هایش
از پنجره ی ماه
قابلِ رویت است
و گرمی حباب  هایش
از روزنه ی خورشید
بوسه خورده است
در دیارِ غربت
طبیبِ دل ها باش
و با رشته ی کلامت
زخم های کهنه را بخیه بزن
همانا لقمان عشق
لقب می گیری
در واپسین لحظات
جاسم ثعلبی (حسّانی) 24/07/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید