دلِ پر از خون


 

یه
ترانه شادی دارم ، اومدم برات بخونـــــــم

زنگِ
اخبارت خرابه ، دیر شد دردت به جونم

***

عید و
عیدانه واسه تو ، یادبود دل خریدم

تو
کجایی پشتِ بامم ، اثری ازت ندیـدم

***

طلوعِ
سپیده ی صبح ، پا شدم از رختخوابم

رویِ
پله ها دویدم ، کشف کردن آفتابـــم

***

پشتِ
شیشه ی اتاقت ، سایه ی شمعی فـــروزان

دوده
هایش رفته بالا ، رنگ کرده سقف ایــــوان

***

دلم
شیدایت عزیزم ، تو کنارِ شمع خوابـــی

دلهره
کشیده این دل ، ای قمر بی من نتابی

***

با
سکوتِ حسِ دردم ، طق طقِ شیشه شنیـدی

پا شو
از این خستگی ها ، مگه اخلاصم ندیدی

***

اومدی
خوابت پریده ، گفتی از در حاضرم کن

تو یه
نامحرم رازی ، مادرم رو ناظرم کـــــــن

***

صد خطر
از لای گوشم ، رد شده تا در رسیدم

در زدم
بابایت اومد ، از ترس او آنسو دویــدم

***

چه کنم
با این ترانه ، بخونم هـــــــــــوایِ آزاد

شاید
اون امواج صوتی ، می کشن آهش به فریاد

***

عید تو
مبارک ای جان ، رسمِ عیدانه همینه

ببر
این دلِ پر از خون ، نشونه بابات ببیــنه

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی ) 02/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید