فلسطین

                                         

                                        

          در    میان   مزارع       زیتون                   

      درختی نشان بگرفت و بر  زمین   فتاد

 

                  گویا که چه شد از ریشه ی  آن                   

  یا قدر بداد   و   سر   بالا     نهاد

 

                     ای فلسطین   قبله ی  مسلمانان                   

 بیت المقدس از مناره ها کن فریاد

 

               انتفاضه   ادامه       یابد     تا                    

سر زمین   قبله ی   نخست   آباد

 

                   با سنگ و چماق و جان وایمان                    

بشتاب  به   جنگ   همچنان   باد

 

                 انتظار تا کی در   همه   قرون                     

 چفییه ی مهرت  کفن   بماند   یاد

 

                   دست در دست هم دهید   اتحاد                     

دست   صهیونیست    بریده    باد

 

                        این همه مردمان خموش    از   حق                  

  دل ما با  شما  در   انتظار   جهاد

 

                     قسم به پاکی دلهای غمگین بچه ها                    

            بر دشمنان ستیز کن و آزاد کن    این   بلاد    

/ 0 نظر / 3 بازدید