ترانه (عشق بازاری)

 

تو نظر کردی به کلامت

تو من وکشتی به عذابت

دیگه قلبم با تو غریبه

 دل به دورم تا به ندامت

 

دیگر آن غم ها را چشیدم

دیگر آن اشکات و ندیدم

توی این چند روز غریبی

چه بلا از تو نکشیدم

 

دلم آن نم ها را چشیده

از محبت چیزی ندیده

از سلامت دل بریده

با تو قهرم تا به قیامت

 

(اسجدت لی من شفتهه

ابنظره وحده او هل عفتهه

ابفلس بایع کل غرامک

ما گلت حبی ا وسمتهه)

معنی:

سجده در پایم نمودی

با نگاهت  دل ربودی

عشق  بازاری  نبودی؟

روزنه  زد  در  نگاهت

 

تو ظفر کردی  به  نگارت

تو من و بردی به بلاغت

اگه    دیدارت  شلوغه

پس تو دوری از صداقت

 

جاسم ثعلبی/ در بلم صیادی/ وسط رود کارون /12/10/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید