غریبه

 

غریبم من تو شهرِ تو ، چرا حرفای تو تنـــدِ

رسوبِ خاطراتِ تو  ، هنوز رو قلبِ من مونده

***

نمی خوام با تو برگردم ، دلم شورمی زنه انگار

خیانت در لبای تو ، نشونی می دهد هر بار

***

از اون دریای آزارت ، هنوزم دلم پر خونه

نمی گردم تو آغوشت ، نمیشه برو دیوونه

***

قسم خوردم به آیینم ، به شب بیداری و سوزم

نمی بینم تو را هر گز ، اگه دیدم سیه روزم

***

برو آتیش زدی خرمن ، دیگه عزّت نمی مونه

تو صندوقِ دلت پر کن ، از این حرفا فراوونه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/11/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید