دوبیتی نسیم صبح

 

نسیم صبح شادی آفریده

جفای غم زده هر گز ندیده

سپرده دست مجنون خاطراتش

ازیرا درد مشتاقان کشیده

***

درون دل ودیده جنگ و خون شد

قضاوت در عداوت سرنگون شد

جوابِ دل صراطِ حق نهی گفت

ندامت در قیامت لاله گون شد

***

محبت یادمان اشک و یار است

مذمت روح و جانِ چوب و دار است

چنان بخشیده تن زنجیر دشنام

به دلداری کشیده کوه و غار است

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/02/1394

 

30/04/2015

/ 0 نظر / 13 بازدید