آج

 

در این روزای تکراری / فراموش کردنت سختِ

همه جا رد پایت بود / انتظارم آج سر سخــــته

***

دلم ناطور غم ها شد /  شبا تا سحر بیدارم

چشام در آسمون خیره / معطر کرده افکارم

***

تو آبادی نمی گردم / بدونت خشک و بد دیده

تنم می لرزه از سرما / رگام از طعنه پوسیده

***

تو این فریاد تنهایی / چراغِ  دیدهام خاموش

منم موندم و کوهی غم / هزاران خاطره بر دوش

***

تو این امواج ناجوری / به بد بختی سفر کردم

گناهم حرف حقم بود /کمر خم کردم از دردم

***

جاسم ثعلبی (حسانی) 27/01/1393

/ 0 نظر / 3 بازدید