قاصدکم

 

آ   آ   آ   آ
،  آ   آ   آ   آ   آ   آ   آ   آ

ای ای ای
ای ، ای ای ای ای ای ای  ای ای

***

میونِ
ستاره ها نورت نبـــــود

تویِ
قبرستانِ دل گورت نبــود

تو کجای
این سفر قاصدکــــم

درونِ
شهرایِ دل تورت نبــود

***

آ   آ  
آ   آ ،  آ  
آ   آ   آ  
آ   آ   آ   آ

ای ای ای
ای ، ای ای ای ای ای ای  ای ای

 

***

به
کجایِ راهِ دریا رسیـــــــدی

بین
کوهها قلبِ من رو ندیـدی

تو
شکستی میله ی چتر دلــــم

تو
عذابِ عشقِ فردام خریدی

***

آ   آ  
آ   آ ،  آ  
آ   آ   آ  
آ   آ   آ   آ

ای ای
ای ای ، ای ای ای ای ای ای  ای ای

 

***

نکنه
دوسم نداری همیشـــــهِ ِ   ِ

نکنه
ازم بیزاری زریشــــــــهِ  ِ   ِ

ساقه ی
گلت بریده روزگــــار

نمیشه
تنهات بذارم نمیشــــه ِ

***

اُ    اُ   
اُ    اُ   ،  
اُ   اُ   اُ  
اُ   اُ    اُ   
اُ    اُ

اِ   اِ   
اِ    اِ  ، 
اِ   اِ   اِ   
اِ    اِ    
اِ     اِ   اِ

 

***

تو بیا
باغ دل آواز بخونــــــــــیییییم

توی
آسمونا پرواز بکــــــــــنیییییم

کف زدن
دلای شاد نستــــــــــرن

جشن
زیبا غمِ دل، باز  بـــکنیییییم

***

جشن
زیبا همه طنّاز می کــــــــنیم

کارت
دعوت  همه اهواز بخونیــــم

***

جاسم
ثعلبی ( حسّانی) 22/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید