بی رحمی


 

پشیمون
میشی اون لحظه ، که من نیستم  تو این خونه

از اون
حرفای تلخِ تو ، ببین قلبم چه داغونـــــــــــه

***

می
خوای آهسته برگردی ،نیا جایِ تو اینجا نیــــــــس

می
دونی لحظه ها ابرن ، چشات از غصه می شن خیس

***

تو
سختی ها من و کشتی ، همون روزای بی رحمی

شکستی قلبُ
با حرفت  ، ندارم از تو هیچ سهمــی

***

پشیمون
میشی وقتی من ، از این شهرت جدا می شم

بخوان آوازِ
خوشبختی ، چو قطره من فنا میشــــــم

***

میرم
یه جای خیلی دور، می رمُ باز  نمی گـــردم

نمی
تونم با تو باشم ، از این زندگی دلســـــردم

***

همش
تکرار این واژه  ،  ندارم از تو هیچ سهمی

شکستی قلبُ
با حرفت،  همان روزای بی رحمی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 05/01/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید