روح دردش / برو چت کن (rap)


 

ملیتک
کفنی روح دردش و العــــــب

ما
تسوا العشره او بلشـــــوارع  اتدور

ما
یعرفک غیری بیدی ربیتــــــــک

کل یوم
ابخیانه بلزقاق اتخـــــــــور

***

سامحیتک
اچم مره او ما تتراجـــــــع

تطلع
لی اعذار او تنسحب غــــــــــدّار

دشّت روحک
ابسجنی او ما اظن تطلع

قرر
علیهه الگلب ابحکم مشـــــــوار

***

طبع
فیک شاهدته اتناسی منّـــــــی

تحرّف
الکلام او تتظاهر تعبــــــــان

ادری
فیک ترید اتطم ذنبک بیدک

لاکن
ابهاذ الشکل انت خســـــران

***

ابیوم
الشفتـــــک حسّیت الخـــــطر

اعیونک
ایغازلن اصور اهوایــــــــه

جرار
یسچب دمعک ابخدعــــــــه

گلبی
شارب من شطک او من مایـه

***

ملیتک
اذهب لا تتوسف دعنـــــی

ما
اریدک کفنی اذّانی دمعــــــک

اعدّی
الک عیلات اچّندوب ملّیت

ما
توفی الحبّک او مسّانی ذنبــک

***

روح
ادلل علی غیری او شـــــــوف

عاین
بلمرایه و اتصور حبنـــــــــه

تتوسف
و اتعض علی ابهامک زاید

تضل
تربی اعیونک علی دربنــــه

***

سدینه
بابک بعد لا ترجع یمنـــه

العیون
الشافنّک عمن من اسنین

احتار
ابنفسک و اندل طریجـــک

خاطر
تعرف اشعمل ویاک البین

***

معنی:

برو چت
کن

برو چت
کن ولم کـــن درد دارم

تو
کوچه ها جای پایت مونــــده

بزرگت
کردم می شناسمت ولی

خیانت
هر روزت قلبــم و خورده

***

گذشتم
از خطاهات ولی باز هم تکرار

بهانه
ها رو برام می خونی هــــر روز

قلب تو
توی زندانم گم شـــــــــده

حکم
کرده دلم بمونه نســــــــــوز

***

یه
حالت از تو دیدم  بده خیلــــــــــــی

حرف
دلم و می کشونی آنسوی تحریـف

قصد
دلت بستنِ خطاهـــــــــــــــــاتِ

ولی به
این صورت نمیشه یه توصیـــف

***

روزی
که دیدمت حس کردم خــطر

چشات
می لرزه هر جایی می دیـدم

اشکِ
چشات با فریب می ریـــــزه

شناختمت
و از عشقت ترسیـــــدم

***

خسته
ام کردی آخرش میشی پشیمون

از
کویم بار کن کشته من و اشکــــــت

خیلی
از خطاهات گذر کرده دلـــــــم

تو بی
وفایی و بو نداره مُشکـــــــــت

***

برو
بگرد و ناز کن به چشـــــــــــات

تو
آینه بنگر و مقایسه کن دل ســـــوز

پشیمون
میشی و گاز می گیری زبونت

چشات
به مسیر ما می نگره هــر روز

***

درِ
عاشقی رو بستم دیگه نیــــــــــــا

کور
شدن  چشایی که دیدنت سالهاست

به
فکرِ خودت باش عشقِ جدیدت رو

تا
بفهمی مزه ی عشقِ تو خطاســـت

***

جاسم ثعلبی(حسانی)

30/07/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید