مارمولک

 


به دلم بر چسب مارمولک زدی تو


ای غریبه جونِ مامانت کی هستی


نکنه شاخ درازِ بی صداقــــــــــــــــت


باخسیسی درِ نیکی ها تو بستی

***


بارهادلم با تو شکسته گردیــــــــد


توربودی نصف دل بازور بــــــــازو


توی این دنیا برام یه یاوری نیست


آخرت می کَشمـــــت کفِ ترازو

***


یادته تو زندگیم آتش زدی تـــــــو


سوختی خشک و ترم نامهربونــــی


جون گرفتم با غروبت ای ستاره


توی تنهایی بمون قدرم می دونی

***


زردک خواب ربا بیچاره موندی


هر بدی تو جسمِ تو خدا دمیــــده


دلشکسته آمدی با اشک و نالـه


قدرت وجاه و مقامت  نکشیـده

***

برو صد ساله نیا دوست نــــــــــدارم


قایق صد وصله ساحلم نگــــــــردی


سیر شدرنگین کمانم از تماشــــات


خسته شد آه دل از جنگ و نبردی

***


با دعا و حیله و نذر ونــــــــــیازت


تو را ازچله گرفتم شب نخوابـــی

ماه  شد مکر و فریبت ای پـــرنده


توی آسمون دل شبا نتابــــــــــــی

***


میدونی محتاجِ نور و نفسِ تـــــــو


اما از زجری که دیدم دور گشتم


با همین تنهایی موندن جنّتی شـــد


دلم آزاده  شده پای بهشــــــــــتم

***


نیا در دشت و کویرم تشنه کامی


گلِ شب تابِ دلم خوابیده کم کم


تازه بوسیده لبم گلِ شقایـــــــق


در دیارِ بوستان با عشقِ شبنــــم

***


جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/10/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید