قطار عمر

قطار عمر
اگر روزی با قطارِ عمر شتافتم
و لحظه ی دیدارت
همسفر بادها شد
فراموش نکن
که دل
آرزوی دیدنت داشته
***
منکر عشق
من منکر عشق نیستم
دوست دارم تنها بمانم
تا با دل کسی
وابسته نشوم
امروز دوستم دارد
و فردایش
در شبحِ زوال
می میرد
جاسم ثعلبی (حسّانی) 04/06/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید