رها شدم

 

رها شدم از زندگی

از فصل بی رحم خزان

رد شد دیگه فاصله ها

دیگر ندارم قصه ها

تموم شدند ان لحظه ها

ان لحظه های بی صدا

نگا ه های سرد اشنا

که می سوزونه قلب ما

شدم مثل پرنده

درون قفس کمنده

از میله های تنگش

رها شدم از گله ها

زمستون از راه رسید

غصه ها را از دور بدید

سرمای بی نهایت

به خونه هامون کشید

سفیدی برفاشون

رو غصه هامون پرید

/ 0 نظر / 4 بازدید