دوبیتی دلم و دلت

دوبیتی دلم و دلت

دلم چون برگ زیبای بهار است

دلت با درد و زاری سازگار است

دلم سردار نیکی های عالم

دلت قلب خیانت ماندگار است

***

دلم معمار قصر دلربایی

دلت ناقوس جنگ هر جدایی

دلم استاد صلح باد و آتش

دلت زنجیرو طوق بی وفایی

***

دلم باغ شقایق در جهان است

دلت دیوار سنگ پاسبان است

دلم مهمان نواز خاک و خاشاک

دلت یک مار سمی بی زبان است

***

دلم ماه شفق در ظلمت یار

دلت چوب وطناب و ذلت و دار

دلم چون پای هر بی پای تنها

دلت سرباز راز دست مختار

***

دلم در زندگی آزی ندارد

دلت درخست و سازی ندارد

دلم داروی هر غمدیده در شب

دلت با هموطن بازی ندارد

***

دلم آتشفشان بر ظالمان است

دلت خفاش خون اشام جان است

دلم خلوتگه هر با خدایی

دلت شمشیر قتل مردگان است

***

دلم محتاج نامردان نبوده

دلت درز خیانت را گشوده

دلم نقاش خوش طبع بهشت است

دلت ارث و حقایق را ربوده

***

دلم بیمار رنج و بینوایی

دلت استاد سنگ هر جدایی

دلم آذوغه و اشک یتیمان

دلت قبر و کفن گوی بلایی

***

دلم سنگر دلت اخگر پر از دود

دلم محضر دلت ابتر و نابود

دلم مرغ سحر غسلش کمال است

دلت فرعون و شمر و شاه و نمرود

***

دلم محراب عشق یادگاری

دلت تسبیح ذکر ماندگاری

دلم چون ماه می تابد به دریا

دلت چون شمع خواب کنده کاری

***

دلم موشک دلم خنجر دلم تانک

دلم ماذن دلم نشکن دلم بانک

دلت مخمور مستی های عالم

دلت مانند گرگ شب خطرناک

***

دلم مثل ستاره می درخشد

دلت حرف و حسابش حرف ابجد

دلم میزان عدل و داد و بخشش

دلت زندان و وحشت می پسندد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/12/1393

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید