شاید بیاید شاید

شاید بیاید شاید

در باغ خاطرات

برگهای خزان

با هجوم باد

فریاد می زنند

سقوطی آزاد

در لابه لای سنگ های آتشین

قربانیان ریزش و کمین

ندای انا الحق

در فضای باز

آهسته می دمند

قاصدک نجیب

در آسمان ابری

سر زنده می میرد

با اشک و فریب و غم

با رنگی از ستم

سرمه زده

دیوار زرنگار چشم

مثل دولاک زخم قلب

پیوسته می خزند

سفیر پاسبان شب

دل کنده اینچنین

کیسه به کیسه زر

در جیب نیمه بازش

انبار می کند

این دهن سوخته ی نا آشنا

با کمر بند باز

شکم پاره بی نیاز

گونه هایش داد می زنند

مترسکی بیش نیست

کور و کر است

می خورد هر چه می پزند

نق نزن

شاید فردا

اینجا چاه سقوط یوسف صدیق باشد

شاید خوشبختی در کمینگاه او باشد

شاید بیاید شاید

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/02/1394

03/05/2015

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید