رهگذر

 

صدایِ
پایم شنیدی رهگـــذر

گریه ی
قلبم ندیدی رهگــذر

پا زدی رو برگِ دلم تو چـرا

سفر نکن
دلم خریدی رهگذر

***

با رفتنت
دلم به داری کشیدی

تو رفتی
واشکِ چشم رو ندیدی

خدا می
دونه کشتی صدها نفر

عاطفه ها با قهرِ قلبت بریدی

***

نرو نرو
عذابِ وجدان می گیری

یادت
باشه تو مهرِ قلبم اسیـری

چترِ دلت
رخنه گرفته بی دلـم

مثل یه
غنچه بینوا می میــری

***

یادت باشه گفتم بمون وقتِ سحــر

تو جنگلها می گردی دنبالِ خطـــر

دلم
شکستی رو دوشم بارِ تــــــو

بی من
نرو تنها می مونی دربه در

***

از بچگی
همسایه روبرو بودیـــــم

تو کوچه
ها آوازِ زیبا سرودیـــــم

بگو چی
شد یه دفعه گم شدی ازم

درِ
جدایی بر دل و جان گشودیـم

***

باشه برو
خداحافظ بر نگـــــرد

هوا برفی
توی دلت خیلی ســرد

منم می
مونم عاشقِ عکسِ تـــو

غرق شدم
تو موجی از سیلی درد

***

می بخشمت
به خاطر اون خدا

توی دلم
نشستی درد و جــفا

از یاد
تو قلبم و جـــارو زدم

درونِ
قلبت بنویس بی وفــا

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)06/11/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید